КАТАЛОГ JACK

КАТАЛОГ MAICA – за производство на ризи

КАТАЛОГ VI.BE.MAC. – за производство на джинси

КАТАЛОГ OROX Italy – Кроялно оборудване