Гладачен комплект – парогенератор с две гладачни маси

HSL-KS-01S


– гладачна маса за междинно гладене – широка с вакуум, и нагряване на работната повърхност – 3.2kW, 220V

– гладачна маса за крайно гладене – тясна с ръкавна форма, с вакуум и нагряване на работната повърхност – 1.6kW, 220V

– парогенератор с две ютии – работно налягане 3.5-4.0 Bar – 10.0 kW, 380V

– температура на нагряване на работната повърхност на масите – регулируема от 50 – 300 °С