H2-A-CZ-12

Eдноиглова машина прав шев двоен транспорт с директно задвижване