H2

Eдноиглова машина прав шев двоен транспорт с директно задвижване