JK-T10080

Електронна програмируема машина най-ново поколение с много широко приложение в шивашката промишленост