JK-T12080B

Електронна програмируема машина най-ново поколение с много широко приложение в шивашката промишленост