JK-T1310

Електронна програмируема машина най-ново поколение с много широко приложение в шивашката промишленост