JK-T1377E-B

Автоматична копчешиеща машина с директно задвижване и електронно управление