JK-T1512 – Автомат за изработване на шаблони с ножова система за рязане