JK-T3020

Електронна програмируема машина най-ново поколение с много широко приложение в шивашката промишленост