M2612 Автомат за изработване шлица на ръкав на риза