MDK 61-2

Механично дозиращо устройство за подаване на ластик