NS 6670D

Автоматична машина прав шев обрезвачка за прикачане на бие