TFS26-3

Механично дозиращо устройство за подаване на бие