W4-D-01GBx356

Покривна машина с плоско легло

Високоскоростна 3-иглова, 5-конечна покривна машина с плоско легло, позициониране на иглите, LED осветление и директен сервомотор.