JK-T2210

Електронна програмируема машина най-ново поколение с много широко приложение в шивашката промишленост