NS-289 Автоматична машина за зашиване на копчета и навиване на столче