JK-T6040

Електронна програмируема машина най-ново поколение с много широко приложение в шивашката промишленост