W4-D-02BB

Покривна машина с плоско легло – за пришиване на бие

Високоскоростна 3-иглова, 5-конечна покривна машина за пришиване на бие (биетарка) с плоско легло, позициониране на иглите, LED осветление и директен сервомотор.