W4-D-02BB

Покривна машина с плоско легло – за прикачане на бие

Високоскоростна 3-иглова, 5-конечна покривна машина за прикачане на бие (биетарка) с плоско легло, позициониране на иглите, LED осветление и директен сервомотор.